Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Paviken

Spång genom naturområde. Till höger syns en något upphöjd plattform med bänkbord.

Genom Paviken leder en spång. Här finns rastplats och bra utsikter för att spana på fåglar. Foto: David Skoog

Paviken är en av Gotlands absolut finaste fågelsjöar, och här kan nästan vad som helst i fågelväg dyka upp!

Paviken var en gång i tiden en havsvik men är nu en grund, delvis igenväxt insjö. Framför allt den norra delen av sjön täcks nästan helt av vass, säv och kaveldun. Sjöns undervattensvegetation domineras av vårtsärv, en växt som i övrigt är mycket ovanlig i Sverige. Vid Idåns mynning har bildats ett delta som är beväxt med ett tätt bestånd av grönpil.

Spång leder genom ett lågvuxet naturlandskap. Några stenar ligger utmed spången som slingrar sig fram.

Norra delen av Paviken. Marken betas delar av året och hålls på så sätt öppen. Foto: David Skoog

Pavikens viktigaste tillflöde är Idån, som avvattnar ett cirka 134 kvadratkilometer stort område som norrut sträcker sig ända upp till Follingbo socken sydost om Visby. Från Paviken rinner vattnet via den cirka 1 kilometer långa Västergarnsån som kantas av grönpilar, ut i Västergarnsviken. I den sydöstligaste delen av reservatet finns en rik förekomst av gotländsk nunneört, en växtart som bara förekommer på Gotland; den blommar i april.

Fågeltorn vid en mindre sjö, vintertid med det mesta av marken är ändå grön. Viss snö och is syns.

Vid vattnet finns ett fågeltorn med bra utsikt över den fågeltäta sjön. Härifrån kan du se många olika arter av fågel.

Paviken är en av Gotlands fågelrikaste sjöar. Till häckfåglarna hör bland annat grågås, gravand, snatterand, skedand, årta, brun kärrhök, sothöna, småfläckig sumphöna och vattenrall. Gråhägrar och storskarvar ses nästan året runt fiska i sjön, och under sommaren även tärnor som skräntärna, fisktärna, silvertärna och småtärna. Bäst överblick över sjön har du från det fågeltorn som står alldeles invid den östra stranden. Ytterligare ett fågeltorn står i kanten av en talldunge cirka 200 meter väster om sjön.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Se fisk-TV från Paviken

  Se fisk-TV från Paviken

  Under våren går många fiskar upp i de gotländska vattendragen för att leka. I år går det för första gången att följa fiskvandringen på Gotland via en kamera som dygnet runt spelar in resenärerna längs fiskvägen i Paviken.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • medföra hund som inte är kopplad
 • fiska under tiden 15 mars - 15 juli
 • färdas på sjön Paviken med båt eller annan farkost under tiden 15 mars - 15 juli
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • föra motordrivet fordon

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: 1994
Socken: Eskelhem och Västergarn
Karaktär: Fågelsjö, fornlämningar
Areal: 76 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Paviken ligger ca 25 km söder om Visby och strax norr om Västergarns samhälle. En parkering finns vid pumphuset i den södra änden av naturreservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss