Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sanddyner och fornlämningar frias från barrträd.

Gräsbeklädda stranddyner. En stor hög med tallris ligger till vänster i bild och det ryker från högen. Till höger i bild kör två traktorer.

Vid Bredsand på Gotska sandön har många stora och små tallar röjts från området med grå och vita dyner. För att få upp de tallar som verkligen växt sig stora krävs stora maskiner. Foto: Tomas Johansson

Den senaste tiden har röjning stått som en fast punkt på schemat i naturreservaten. Men även en hel del byggen står klara lagom till julledigheten.

Arbetet med de naturvårdande åtgärderna fortgår i många av våra reservat och på Gotska sandön Öppnas i nytt fönster. har man den senaste tiden växlat från att röja vresros till att ge sig på klart krafigare växtlighet. Utmed de grå dynerna vid Bredsand på öns nordvästra kust har ett område börjat röjas från tall för att återskapa det öppna sanddynslandskapet. Ett återskapat sanddynslandskap gynnar fågellivet, i synnerhet silltrut och fisktärna i detta fall, och de insekter som kräver öppen, rörlig sand för att trivas.

Karta över området Bredsand på Gotska sandön. Ett rektangulärt område med träd i nära anslutning till stranden är inringat med röd markering.

Ett område i nära anslutning till den öppna stranden vid Bredsand på Gotska sandön röjs från tall.

Här nedan kan du se en kort film om hur tallarna röjs.

Röjning i Sandviken

Det är inte bara på Gotska sandön som kampen mot tallar i dyner tagits upp under hösten. Vid Naturreservatet Sandviken Öppnas i nytt fönster. på östra Gotland har Naturnära jobb arbetat med röjning av mindre tallplantor bland de grå dynerna innanför stranden.
Läs mer om det arbetet i den här länken. Öppnas i nytt fönster.

Helges hage

Även i Helges hage Öppnas i nytt fönster., naturreservatet norr om Eksta kyrka på västra Gotland, har sågarna gått varma. Flera fornlämningar har blivit av med stora delar av den växtlighet som sprängt genom och vuxit upp mitt i lämningarna. Här börjar också en stig växa fram och hela reservatet kommer bli mer tillgängligt som utflyktsmål, där man enklare kan se hur området brukats förr, nu när fornlämningarna röjts fram.

Skogsmark med synlig fornlämning i form av mossbeklädda stenar. Ett grövre träd är fällt och en motorsåg syns till höger i bild.

Flera träd har vuxit upp genom fornlämningarna i Helges hage. Men nu röjs en del av dessa så att lämningarna enklare bevaras och går att beskåda för besökare. Foto: Mattias Ringbom

Pavikens bro ny och fin

I Paviken, det populära besöksmålet för bland annat fågelskådare, har den gamla bron över vattendraget fått nytt liv. Passa gärna på att ta en utflykt till Paviken för att spana på några av fåglarna som trivs där nu vintertid och invig den nya bron.

En nybyggd bro i trä leder över ett vattendrag. I förgrunden står en björk.

Att ha en ny och fräsch bro att använda för att ta sig över vattendraget vid Paviken är en trygghet för alla besökare. Framförallt nu under vintern då markerna ofta är ganska våta. Foto: Mattias Ringbom.

Kontakt