Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi städar, röjer och fixar

En man kör en mindre grävmaskin och rycker upp en vejkselbuske med rötterna, med hjälp av maskinen.

Genom att rycka upp buskarna med rötterna minskar risken för att buskarna ska ta fart och sprida sig igen. Foto: David Skoog

Arbetet fortgår i reservaten och runt om på Gotland blir reservat för reservat lite bättre, och lite finare. Här nedan kommer några av de många åtgärder som skett den senaste tiden.

På Stora Karlsö har det de senaste veckorna brummats från maskiner och sprakat från brasor. Tillsammans med Skogsstyrelsens Naturnära jobb och en lokal entreprenör har en del av den invasiva arten Vejksel röjts bort från Norderhamnsområdet. Mer om den insatsen kommer framöver.

En hög med ris brinner i stenstrandmiljö. En man petar i högen med ett längre verktyg.

De buskar som röjts upp eldas på en säker plats på stranden. Foto: David Skoog

Nya skyltar

Flera naturreservat har fått eller kommer att få nya skyltar nu under höst och vinter. Under veckan som gått har bland annat har reservaten Langhammars och Digerhuvud på Fårö fått nya skyltar

Skylt med föreskrifter för naturreservatet Digerhuvud i kal strandmiljö.

Nya uppdaterade reservatsskyltar sätts upp under höst och vinter. Här från Digerhuvud på Fårö. Foto: Mattias Ringbom.

Arbete med leder och stigar

I Helges hage fortgår röjningsarbetet för att röja fram både fornlämningar och stigar, men även på östra sidan av ön har arbetet med vandringsleder och stigar kommit framåt. På Östergarnsberget har nya ledmarkeringar satts upp för att ni besökare enklare ska kunna hitta runt i reservatet.

Bilden är ett montage av två bilder. Den vänstra föreställer en kvinna som monterar upp ett märkband för vandringsled runt ett träd med hjälp av en slags tång. I den högra bilden syns en verktygsväska framför en stolpe med en ledmarkering på.

Malin sätter upp nya ledmarkeringar för att det ska bli enklare att hitta på Östergarnsberget. Foto: Karolina Sundblad.

Bildandet av nytt reservat

Vi vill också passa på att tipsa om den enkät som just nu ligger ute engående bildandet av ett nytt marint reservat utanför Östergarnslandet. Det planerade marina reservatet Österreven sträcker sig från Hammargrund till öster om ön Östergarnsholm. Området är rikt på blåmusselbankar, som både utgör föda för fisk och sjöfågel och hjälper till att förbättra vattenkvaliteten. Området är också en av de viktigaste lokalerna för alfågel i Östersjön.

Vi vill nu veta mer om hur ni använder det aktuella området idag och hur det har använts förr i tiden.

Här hittar du länken till enkäten och mer information om reservatet.

Kontakt