• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stigar, eldstäder och parkering

Rund grillplats i metall vid kustlandskap. Grillplatsen har en anordning för hängande grillgaller.

Utmed den populära vandringsleden Klintkustleden har en ny grillplats uppförts. Foto: David Skoog

Mycket har hänt i reservaten under de senaste månaderna, och mer är på gång för att besökare till våra reservat ska känna sig välkomna.

Grillplatser har kommit till, rep har satts upp i branta stigar, grindar har bytts ut. bänkar har byggts och framförallt har det röjts sly och annat i flera av våra reservat. Runt om på ön har det helt enkelt blivit bättre, enklare och trevligare att besöka vår fina natur. Då det gått en tid sedan tidigare uppdatering kommer här ett axplock av de åtgärder som skett under senare tid.

Grusad parkeringsplats i skogsområde i Naturreservatet Helges hage.

Naturreservatet Helges hage på södra Gotland har fått en parkeringsplats. Foto: David Skoog

Helges hage – Parkering, skylt och stig

I naturreservatet Helges hage, på västra Gotland, har en parkering anlagts och en reservatsskylt kommit upp. Just nu sitter även snitslar uppe för att markera var en stig ska röjas fram genom reservatet. Mycket kommer alltså att ske i Helges hage under hösten.

Montage av två bilder. Båda föreställer en nybyggd spång i skogsmark. Spången är smal till en början och avslutas som en triangel ut mot två stigar.

Vid Ireåns naturreservat i Ireviken på västra Gotland har en ny del spång byggts. Foto: Mattias Ringbom

Ny spång i Ireåns naturreservat

Liten men naggande god, så kan man beskriva den nya spång som tillkommit i Ireåns naturreservat efter sommaren. I anslutning till den nedre bron över ån har spången förängts för att ge bättre framkomlighet under framförallt de lite våtare perioderna på året.

Eldstäder utmed vandringslederna

Utmed populära Klintkustleden, i Hall-Hangvar naturreservat har en ny eldstad uppförts (se toppbild). Här kommer även ett vedförråd att upprättas så att den som behöver grilla en korv eller två under sin vandring inte ska stå utan ved. Det kan också löna sig att lägga just denna eldstad på minnet, för tanken är att än mer friluftsglädjande nyheter ska till här framöver...

Även utmed Östkustleden har det fixats och donats. I Mullvalds strandskog var sittbänkarna i riktigt risigt skick, tills våra praktiska förvaltare nu lagat dem. Nu finns finfina sittplatser vid de upprättade eldstäderna i reservatet att avnjuta soluppgången, lunchen eller vandringsmiddagen vid. Att ha väl fungerande eldstäder i reservatet är bra, speciellt då egengjorda eldstäder och eldplatser inte är tillåtet i många av våra reservat. Så se till att använda de som vi satt ut åt er.

Montage av två bilder. Båda bilderna är på skogsmark i Smaulmyrar naturreservat. Ena bilden visar även två blåvita snitslar hängandes i träden.

I Smaulmyrar naturreservat håller stig på att utformas. I träden sitter snitslar fastknutna för att visa var stigen ska gå. Foto: Karolina Sundblad

Stigar och rastplatser i Smaulmyrar

Förutom stigen i Helges hage som ska växa fram under hösten är en ny stig på gång att formas i Smaulmyrar naturreservat på östra Gotland. Här sitter nu flertalet snitslar uppe i träd och buskar för att visa var den blivande stigen ska gå. Förutom stigen ska två rastplatser, en stätta och en reservatsskylt upprättas i reservatet under hösten.

Strandnära träd och öppen gräsyta. En eld brinner längre bort i bild.

Vid en rastplats i Bästeträsk naturreservat har de praktiska förvaltarna både röjt och eldat under veckan. Foto: Mattias Ringbom

Röjning och eldning

Röjningsarbete i naturreservaten är ett ständigt återkommande inslag för våra praktiska förvaltare. Att lista alla platser de röjer på är nästan omöjligt, men den som passerat Bästeträsk den senaste tiden kan kanske ha stött på våra medarbetare då de röjt och eldat vid rastplatsen mitt emot infarten till Blå lagunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss