Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vinterarbete på Gotska sandön

Bekämpning av vresros på Gotska sandön.

Bekämpning av vresros på Gotska sandön. Foto: Magnus Lepschi

När nationalparken ligger i vintervila passar tillsynsmännen på att bekämpa vresros och rycka tallar på stranden. Vi är även igång med restaureringar i naturreservaten Bäcks och Lindeberget.

Gotska Sandön Öppnas i nytt fönster.
Just nu jobbas det med att gräva bort den invasiva arten Vresros (Rosa rugosa) från Gotska Sandöns sanddyner. Först måste dom små tallarna runt området grävas upp innan rosorna kan grävas bort. Sedan sållas sanden från rötter och växtdelar innan marken återställs. Förutom att själva vresrosen försvinner blir det även sandblottor på dessa områden, något som gynnar den biologiska mångfalden.

Bäcks Öppnas i nytt fönster.
I naturreservatet Bäcks ligger fornborgen "Binge slott". Den har en form av två stora cirklar som går i varandra men har på grund av igenväxning varit svår att se. Nu röjs området så att fornborgen tydligt träder fram i skogen.

Lindeberget Öppnas i nytt fönster.
Lindeberget är ett populärt utflyktsmål med många besök året runt. Reservatet består till stora delar av en inlandsklint som reser sig mitt i lanskapet och bjuder på storslagen utsikt. Under året kommer en del åtgärder göras i reservatet, exempelvis en ny parkeringsplats och en utmarkerad led. Under vintern har vi börjat med att röja i de södra delarna, vilket blir början av vandringsslingan som går förbi utsiktsplatsen mitt emot Linde kyrka.

Kontakt