Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Röjningsarbete och bygge av spång

Innan röjningen startade i markerna öster om Gannemyr, Östergarnsberget

Öster om Gannemyr, Östergarnsberget, innan röjningen startade. Foto: Malin Wred

Röjningsarbete är igång öster om Gannemyr i naturreservatet Östergarnsberget samt i några raukreservat. Spången i Brucebo är färdigbyggd och Naturnära jobb har vårdat spången i Själsöån.

Röjningsarbeten
I naturreservatet Östergarnsbergetöppnas i nytt fönster finns en naturslinga som tar besökaren runt nästan hela reservatet. Men i området öster om Gannemyr är det omöjligt att ta sig fram. Så, för att öka tillgängligheten till myren och skapa nya betesmarker ska nu skogen och alvarmarken röjas upp. Arbetet beräknas vara klart i början av 2021.

Hidevikenöppnas i nytt fönster är ett av de raukreservat som nu under sista delen av året ska röjas. Arbetet görs för att vårda och synliggöra raukarna, vilka är säregna geologiska formationer som lockar många till ett besök. Övriga reservat som röjs är Huskenöppnas i nytt fönster och Klinteklintenöppnas i nytt fönster.

I Sandarve kulleöppnas i nytt fönster och Käldängetöppnas i nytt fönster har vi under oktober tagit bort omkullfallna träd och röjt en hel del hassel.

Spångarbeten
I Bruceboöppnas i nytt fönster är nu spången som går utmed strandängarna färdigbyggd. Det återstår en kortare sträcka som går genom skogen. Den delen av spången är inte i lika dåligt skick och kommer således inte renoveras nu.

I oktober startades Naturnära jobb upp igen och de har oljat in spången som löper längs Själsöånöppnas i nytt fönster. De är nu igång med att fylla på alla vedboxar vid våra grillplatser så att besökande återigen kan tända en brasa och njuta av lite grillmat.

Kontakt