Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya toaletter på Högklint

Toalettbyggnaden på Högklint

Toaletterna på Högklint.

Nu har länsstyrelsen äntligen bytt ut toaletterna på Högklint. Vi har även satt upp nya trappor på Lindeberget och är igång med röjning av ängsmarken i Sandarve kulle. I veckan startade ett omfattande jobb med att stängsla in naturreservatet Västerhuse.

Högklint
Efter en tid med trasiga toaletter och vacklande kvalitet på städningen har vi nu bytt ut de självtvättande toalettstolarna på Högklint. Den teknik som drev de gamla toalettstolarna var inte i fas med det ökade trycket från alla besökare. Nu finns vanliga toaletter installerade som ska hålla hela året runt, även på sommaren då antalet besökare ökar. Länsstyrelsen ska även teckna avtal med en städfirma så vi får en ren och fin toalett året runt.
Naturreservat Högklint Öppnas i nytt fönster.

Lindeberget
Sedan 2019 är Lindeberget ett naturreservat. Mitt emot Linde hembygdsgård kan du ta dig upp på klinten via två trappor. De gamla i trä som var murkna och trasiga är nu ersatta med aluminiumtrappor, målade i grönt. Inom kort ska även en informationstavla om reservatet komma på plats.
Naturreservat Lindeberget Öppnas i nytt fönster.

Sandarve kulle
I veckan har vi dragit igång med röjning av hassel i ängsmarken innanför parkeringen. Arbetet beräknas pågå i två-tre veckor och det röjda materialet ska gå till flis. Åtgärden genomförs för att öppna upp delar i området där hasseln har växt sig tät och helt skuggar marken.
Naturreservat Sandarve kulle Öppnas i nytt fönster.

Västerhuse
Västerhuse är ett nytt reservat sedan 2019 och ligger i Hangvar. Nu har vi påbörjat arbetet med att stängsla in hela reservatet för att nästa sommar kunna ta emot betesdjur.
Naturreservat västerhuse Öppnas i nytt fönster.

Kontakt