Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya vandringsleder på Gotland

Ireåslingan

Ireåslingan är 5 km

Nu är Ireåslingan utmarkerad i fält, slingan är 5 km och binder ihop naturreservaten Hall-Hangvar och Ireån. I onsdags, den 24 juni, invigdes Östkustleden. En 7 mil lång kustled som går genom 8 socknar och 8 naturreservat.

Ireåslingan är en "avstickare" från Klintkustleden och binder ihop naturreservaten Hall-Hangvaröppnas i nytt fönster och Ireånöppnas i nytt fönster. Slingan är 5 km lång, markerad med gul/vita brickor och lätt att gå. Så här på sommaren är det att rekommendera om man inte vill gå så långt och avsluta med ett uppfriskande bad.

Östkustleden är ett privat initiativ från utvecklingsbolagen på Östergarnslandet, Ljugarn och När samt Lau hembygdsförening. Leden slingrar sig utmed kusten genom reservaten Närsholmenöppnas i nytt fönster, Folhammaröppnas i nytt fönster, Mullvalds strandskogöppnas i nytt fönster, Danboöppnas i nytt fönster, Sandvikenöppnas i nytt fönster, Grogarnsbergetöppnas i nytt fönster, Uppstaigöppnas i nytt fönster och Stenstugu skog.öppnas i nytt fönster

Mer information finns att hämta på:

Östkustledens egen hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre leder på Gotlandöppnas i nytt fönster

Kontakt