Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Betesmarker, friluftslivsanordningar och trafikmätning

Nytt stängsel i Danbo

Nytt stängsel i Danbo, vandringsleden går vid sidan av. Foto: Lena Lavergren

Nu är den nya betesmarken instängslad i södra Danbo. Mullvalds strandskog och Hall-Hangvar har fått murade och brandsäkra grillar. Trafikmätning pågår i några av de reservat som har ett högt tryck på biltrafiken.

Då vintern övergått i vår är alla röjningsarbeten avslutade. I maj har länsstyrelsens entreprenörer fullt upp med stängslingsarbeten. I Danboöppnas i nytt fönster har vi nu stängslat in den södra delen av reservatet. För att inte betesmarken ska bli ett hinder för friluftslivet har vi satt stängslet vid sidan av vandringsleden. För passage genom stängslet finns grindar och inom kort ska några stättor placeras ut.

Friluftslivsanordningar
Den praktiska förvaltningen arbetar under våren främst med reservatens alla friluftslivsanordningar. Uppe på Lindebergetöppnas i nytt fönster finns numera en sittbänk med ryggstöd för en fikastund med fin utsikt. I Mullvalds strandskogöppnas i nytt fönster och Hall-Hangvaröppnas i nytt fönster är samtliga grillar ombyggda så att man kan grilla säkert.

Trafikmätning
Under året mäter länsstyrelsen trafiken på Närsholmenöppnas i nytt fönster, Digerhuvudöppnas i nytt fönster och Langhammarsöppnas i nytt fönster
inför framtida planering i reservaten.

Kontakt