Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Betesmarker, friluftslivsanordningar och trafikmätning

Nytt stängsel i Danbo

Nytt stängsel i Danbo, vandringsleden går vid sidan av. Foto: Lena Lavergren

Nu är den nya betesmarken instängslad i södra Danbo. Mullvalds strandskog och Hall-Hangvar har fått murade och brandsäkra grillar. Trafikmätning pågår i några av de reservat som har ett högt tryck på biltrafiken.

Då vintern övergått i vår är alla röjningsarbeten avslutade. I maj har länsstyrelsens entreprenörer fullt upp med stängslingsarbeten. I Danbo Öppnas i nytt fönster. har vi nu stängslat in den södra delen av reservatet. För att inte betesmarken ska bli ett hinder för friluftslivet har vi satt stängslet vid sidan av vandringsleden. För passage genom stängslet finns grindar och inom kort ska några stättor placeras ut.

Friluftslivsanordningar
Den praktiska förvaltningen arbetar under våren främst med reservatens alla friluftslivsanordningar. Uppe på Lindeberget Öppnas i nytt fönster. finns numera en sittbänk med ryggstöd för en fikastund med fin utsikt. I Mullvalds strandskog Öppnas i nytt fönster. och Hall-Hangvar Öppnas i nytt fönster. är samtliga grillar ombyggda så att man kan grilla säkert.

Trafikmätning
Under året mäter länsstyrelsen trafiken på Närsholmen Öppnas i nytt fönster., Digerhuvud Öppnas i nytt fönster. och Langhammars Öppnas i nytt fönster.
inför framtida planering i reservaten.

Kontakt