Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I sommar blir det skogsbete i naturreservatet Lundar

I Lundar finns gammal tallskog och mossbeklädd sandig mark. Foto: Malin Wred

Nu är stängslingen i gång i naturreservatet Lundar. Till sommaren kommer kor beta i området och hålla sanddynområdena öppna.

Långt nere på södra Gotland, i Vamlingbo, ligger Lundar. Reservatet består av storslagen tallskog och sanddyner, ett värdefullt område då sanddynerna utgör en sällsynt livsmiljö för steklar och andra insekter. Eftersom de öppna sanddynerna har börjat växa igen ska området betas med kor under årets sommarsäsong. Arbetet med att stängsla in reservatet i en fålla har påbörjats och kommer att hålla på in i maj månad. Stängslet förses med grindar och passager som gör att det även i fortsättningen ska vara enkelt att ta sig igenom reservatet.

Läs mer om Lundar

Kontakt