Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

För friluftslivet och naturen i Kallgatburg naturreservat

Trasig spång har blivit som ny i Kallgatburg naturreservat

Nu har den trasiga spången i Kallgatburg blivit som ny. Foto: Daniel Nygren

Inför sommaren är förvaltningen nu i Kallgatburg för översyn av friluftslivsanordningar, samt naturvårdsröjning i betesmarken.

Kallgatburg
I Kallgatburg finns en naturslinga som tar besökaren på spänger över våtmarkerna i området. Inför sommarens alla besök är förvaltningen denna vecka på plats för att byta ut trasiga brädor.

För att hålla området öppet går betesdjur ute under sommaren, främst kor. Men de har ett tufft jobb att hålla taggbuskar och annan igenväxningsvegetation borta. Så, för att hjälpa till sker även en del naturvårdsröjning.

Nya grillar
I Mullvalds strandskog, Hall-Hangvar, Ekstakusten, Fjälängar och Ryssnäs har länsstyrelsen på flera platser byggt nya grillar. Grillarna har en yttre del av trä, vilken olyckligtvis på några platser har fattat eld. Grillarna är nu brandsäkrade men för att vi ska vara 100 % säkra att inget händer ska grillarna byggas om. Vi har börjat i Russvätar, där står numera en fin murad grill, se bild nedan.

Kontakt