Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsröjning i Hässleänget

Hässleänget i naturreservatet Bästeträsk

Nu genomför vi en naturvårdsröjning i Hässleänget i Bästeträsk naturreservat. Syftet med röjningen är att utöka betesmarken runt änget, som i sommar ska hägnas in.

Hässleänget domineras av ek, ask och hassel. Här trivs bland annat många lavarter och vedsvampar. Änget hyser också landets förmodligen individrikaste bestånd av större agatsnäcka, en sällsynt och kalkkrävande landsnäcka.

Naturreservatet Bästeträsk

Kontakt