Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet fortsätter i Kvie källmyr, höga vattennivåer i Paviken

Vid utloppet av Paviken

En av stättorna vid utloppet av Paviken

Röjningsarbetet i Kvie källmyr fortsätter men flyttas under vecka 12 till de trädklädda betesmarkerna i södra delen av reservatet.

Nu när vårfåglarna anländer till Paviken är vattennivåerna höga och svämmar över stigarna utmed Paån.

Röjningsarbetet i Kvie källmyr flyttas från och med måndag till de södra delarna av reservatet. En del arbete kvarstår i den norra delen men det görs klart under april månad. Nu koncentrerar vi oss på de skogsklädda betesmarkerna som vi inte arbetar med efter sista mars. Åtgärder som ska genomföras är röjning av buskar och sly samt ett uttag av ca 25-30% av tallen.

Nu när många vill ta sig till fågeltornet i Paviken är det lite trixigt att komma fram utan höga stövlar. För att nå stättorna på vägen behöver man vada i några decimeter högt vatten. Stigen från parkeringen är bitvis översvämmad men det går att gå vid sidan om.

Kontakt