Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vinterarbete i Allkvie änge och Hammarsänget

Allkvie änge i frbruari

Allkvie änge efter några stormiga dagar i februari

Under vintern pågår röjning i ängena, ett förberedande arbete inför fagning och slåtter. Omkullfallna träd tas bort samt buskar och sly tuktas.

Denna vecka är länsstyrelsens förvaltare och röjer i Hammarsänget (Dagghagenöppnas i nytt fönster) och i Allkvie ängeöppnas i nytt fönster.

Kontakt