Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vinterarbete i Allkvie änge och Hammarsänget

Allkvie änge i frbruari

Allkvie änge efter några stormiga dagar i februari

Under vintern pågår röjning i ängena, ett förberedande arbete inför fagning och slåtter. Omkullfallna träd tas bort samt buskar och sly tuktas.

Denna vecka är länsstyrelsens förvaltare och röjer i Hammarsänget (Dagghagen Öppnas i nytt fönster.) och i Allkvie änge Öppnas i nytt fönster..

Kontakt