Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har vi börjat med åtgärder i Kvie källmyr

Nysnö i Kvie källmyr

Nysnö i södra delen av Kvie källmyr. Foto: David Lundgren

Idag har förvaltningen startat upp restaureringsåtgärder i norra delen av Kvie källmyr. Vi var på plats för att diskutera åtgärder med entreprenörerna när årets första snö föll.

Under året kommer åtgärder utföras i stora delar av reservatet. Vi startar i den norra delen som är ett gammalt grustag. Här ska vi ta bort nästan alla ungtallar, gräva för att få fram en vattenspegel, rycka bort småtallar i sluttningen och skapa sand/grusblottor. Förhoppningsvis kan vi locka dit storblomsterbiet, vilken är en skyddad art som finns i omgivande marker. Storblomsterbiet tar sig gärna en tupplur i blåklockan.

Restaureringen pågår fram till månadsskiftet mars/april. Under vår/sommar gör vi ett uppehåll för att sen starta upp igen fram mot slutet av augusti. Då förflyttar vi oss en bit söderut.

I sommar kommer det gå betesdjur i hela reservatet som nu är indelat i två fållor.

Läs mer om Kvie källmyr Öppnas i nytt fönster.

Kontakt