Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Händelser från 2019

Danbo naturreservat efter röjningen 2019

Efter röjningen av alvarmarkerna i södra Danbo

Det första nyhetsinslaget blir en tillbakablick över vad som skedde i reservaten under 2019. Nedan följer ett urval av åtgärder.

Russvätar, Ardre socken
Efter ett omfattande arbete med att revidera beslut och skötselplan kunde vi sätta igång med röjningsarbete och stängsla in stora delar av reservatet. Sommartid kommer numera kor gå på bete och fortsätta vårda området.

Danbo, Gammelgarn socken
I november drog vi igång med ett omfattande restaureringsarbete och vi började med alvarmarken i söder. Tanken är att området ska stängslas in och att fåren kan komma dit i början av sommaren 2020. Stängslet kommer inte att hindra de besökare som brukar cykla eller gå utmed leden som löper genom reservatet.

Grausne källmyr, Stenkyrka socken
Under hösten rev vi den gamla trasiga spången som går över myren i reservatets syd-västra del och byggde en ny. Så nu kan man lite lättare ta sig över myren.

Stormen Alfrida
I början av 2019 hade våra praktiska medarbetare fullt upp med stormfällen efter Alfrida. Det gjorde att annat underhållsarbete fick läggas åt sidan.

Nya parkeringar och vägunderhåll
Vi har anlagt nya parkeringar i Hambrar, Mullvalds strandskog, Paviken, Bosarve lövskog, Själsöån och Ölbäck. Vägen ner till Mullvalds strandskog är numera farbar och gångvägen ut till rastplatsen i Ålarve är äntligen iordningställd för besökare med rullstol.

Kontakt