Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

På gång i reservaten

Här lägger vi löpande ut information om åtgärder som pågår eller har avslutats i de reservat som länsstyrelsen förvaltar, cirka 150 stycken. Vi som arbetar med förvaltning och friluftsliv är åtta personer. Mattias Vejlens arbetar med friluftsliv. Tomas Johansson, Malin Wred, Magnus Martinsson och Karolina Sundblad arbetar bland annat med planering, betesavtal och restaurering. Med praktisk förvaltning arbetar Erling Pettersson, Mattias Ringbom och Per Wintland.

Kontaktperson för reservaten finns på respektive sida här på webben.

 • Gräsbeklädda stranddyner. En stor hög med tallris ligger till vänster i bild och det ryker från högen. Till höger i bild kör två traktorer.

  Sanddyner och fornlämningar frias från barrträd.

  Den senaste tiden har röjning stått som en fast punkt på schemat i naturreservaten. Men även en hel del byggen står klara lagom till julledigheten.
 • Lävskog i höstfärger. Ett linje övervuxna stenar syns även i bilden

  Invasiva arter röjs på Gotska Sandön

  Hösten har kommit och många av våra reservat skiftar färg från grönt till rött. Men inte stannar arbetet av för det. Det byggs, röjs och fixas som vanligt, trot...
 • En man kör en mindre grävmaskin och rycker upp en vejkselbuske med rötterna, med hjälp av maskinen.

  Vi städar, röjer och fixar

  Arbetet fortgår i reservaten och runt om på Gotland blir reservat för reservat lite bättre, och lite finare. Här nedan kommer några av de många åtgärder som ske...
 • Rund grillplats i metall vid kustlandskap. Grillplatsen har en anordning för hängande grillgaller.

  Stigar, eldstäder och parkering

  Mycket har hänt i reservaten under de senaste månaderna, och mer är på gång för att besökare till våra reservat ska känna sig välkomna.
 • Bekämpning av vresros på Gotska sandön.

  Vinterarbete på Gotska sandön

  När nationalparken ligger i vintervila passar tillsynsmännen på att bekämpa vresros och rycka tallar på stranden. Vi är även igång med restaureringar i naturres...
 • Innan röjningen startade i markerna öster om Gannemyr, Östergarnsberget

  Röjningsarbete och bygge av spång

  Röjningsarbete är igång öster om Gannemyr i naturreservatet Östergarnsberget samt i några raukreservat. Spången i Brucebo är färdigbyggd och Naturnära jobb har ...
 • Toalettbyggnaden på Högklint

  Nya toaletter på Högklint

  Nu har länsstyrelsen äntligen bytt ut toaletterna på Högklint. Vi har även satt upp nya trappor på Lindeberget och är igång med röjning av ängsmarken i Sandarve...
 • Vägen ner mot Sjaustru

  Förbättring av väg till Danbo

  Under vecka 36 ska vägen ner till Sjaustru förstärkas med asfaltskross. Under arbetets gång blir tillgängligheten begränsad.
 • Början på spången i Brucebo

  Renovering av spång i Brucebo

  Utmed strandängarna i naturreservatet Brucebo löper en ca 400 meter lång spång som nu ska byggas om. Arbetet beräknas pågå under hösten och vara klart i början ...
 • Ireåslingan

  Nya vandringsleder på Gotland

  Nu är Ireåslingan utmarkerad i fält, slingan är 5 km och binder ihop naturreservaten Hall-Hangvar och Ireån. I onsdags, den 24 juni, invigdes Östkustleden. En 7...
 • Nytt stängsel i Danbo

  Betesmarker, friluftslivsanordningar och trafikmätning

  Nu är den nya betesmarken instängslad i södra Danbo. Mullvalds strandskog och Hall-Hangvar har fått murade och brandsäkra grillar. Trafikmätning pågår i några a...
 • Fagningstider

  Fagningstider och vägarbeten

  Nu är det fagningstider i de gotländska ängena. I veckan var vi i Klosteränge för att räfsa, plocka kvistar och elda löv.
  I dag fredag den 24 april sätter vi ig...

 • I Lundar finns gammal tallskog och mossbeklädd sandig mark. Foto: Malin Wred

  I sommar blir det skogsbete i naturreservatet Lundar

  Nu är stängslingen i gång i naturreservatet Lundar. Till sommaren kommer kor beta i området och hålla sanddynområdena öppna.
 • Häftingsklint

  Ny lista för att kryssa naturreservat

  På Gotland finns 147 naturreservat. Hur många har du besökt? Det finns antagligen några kvar att upptäcka. I årets uppdaterade krysslista hittar du Gotlands all...
 • Trasig spång har blivit som ny i Kallgatburg naturreservat

  För friluftslivet och naturen i Kallgatburg naturreservat

  Inför sommaren är förvaltningen nu i Kallgatburg för översyn av friluftslivsanordningar, samt naturvårdsröjning i betesmarken.
 • Hässleänget i naturreservatet Bästeträsk

  Naturvårdsröjning i Hässleänget

  Nu genomför vi en naturvårdsröjning i Hässleänget i Bästeträsk naturreservat. Syftet med röjningen är att utöka betesmarken runt änget, som i sommar ska hägnas ...
 • Vid utloppet av Paviken

  Arbetet fortsätter i Kvie källmyr, höga vattennivåer i Paviken

  Röjningsarbetet i Kvie källmyr fortsätter men flyttas under vecka 12 till de trädklädda betesmarkerna i södra delen av reservatet.Nu när vårfåglarna anländer ti...
 • Allkvie änge i frbruari

  Vinterarbete i Allkvie änge och Hammarsänget

  Under vintern pågår röjning i ängena, ett förberedande arbete inför fagning och slåtter. Omkullfallna träd tas bort samt buskar och sly tuktas.
 • Nysnö i Kvie källmyr

  Nu har vi börjat med åtgärder i Kvie källmyr

  Idag har förvaltningen startat upp restaureringsåtgärder i norra delen av Kvie källmyr. Vi var på plats för att diskutera åtgärder med entreprenörerna när årets...
 • Högvatten i Ålarve

  Högvatten i Ålarve

  Nu är det högvatten runt Gotland och så i Ålarve. Delar av gångvägen ut till rastplatsen kan vara översvämmad vilket gör det lite svårt att ta sig fram utan gum...
 • Stranden i Danbo

  Nu avslutas arbetet i Danbo

  I veckan avslutar vi bland annat arbetet i Danbo och fortsätter med markering av Klintkustleden.
 • Danbo naturreservat efter röjningen 2019

  Händelser från 2019

  Det första nyhetsinslaget blir en tillbakablick över vad som skedde i reservaten under 2019. Nedan följer ett urval av åtgärder.

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss