Skyfallsliknande regn i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Högklint

Högklint

De dramatiska klipporna vid Högklint utgör ett av Gotlands mest populära utflyktsmål. Här finns vandringsstig, storslagna vyer och intressant geologi.

Högklint omfattar ett cirka 1,3 kilometer långt avsnitt av den höga och branta kust-klinten söder om Visby. Klinten når sin högsta höjd, 48 meter över havet, vid själva Högklint i områdets norra del. Härifrån har man en storslagen utsikt ut över havet i väster och mot Visby i nordost. Från klintkrönet leder en trappa ned till en avsats som kallas "Getsvältan". Getter som förr betade på Högklint kunde ibland ta sig ned till det saftiga gräset på klipphyllan. Men eftersom de sedan inte kunde klättra upp igen, svalt de så småningom ihjäl. Vid Getsvältan har havet gröpt ur flera grottor i klinten.

Från Högklint leder en stig söderut genom reservatet. I reservatets mellersta del har ras gett upphov till två klyftor, ”klevar”, i klinten. Längre söderut har ett helt klintparti lossnat och glidit ut och står nu som en nästan 20 meter hög så kallad falsk rauk på stranden. Klyftgrottan som har bildats innanför rauken kallas "Rövar Liljas håla". Sitt namn har hålan fått efter tjuven Jonas Nilsson Lilja, som i mitten av 1700-talet använde platsen som gömställe och utgångspunkt för sina stöldräder på den gotländska landsbygden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast berg eller block, t.ex. genom att mejsla, hacka eller borra
 • göra upp eld annat än på därtill anvisade platser,
 • framföra motordrivet fordon,
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • anbringa skylt, tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddsår: 1969, utvidgat 1988
Socken: Västerhejde
Karaktär: Kustklint
Areal: 12 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Högklint ligger utmed kusten ca 5,5 km sydväst om Visby.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss