Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Folhammar

Folhammar. Foto:Malin Wred

Till Folhammar kan man komma med både barnvagn och rullstol. En hårdgjord stig och anpassade grillplatser gör att alla kan uppleva de spännande raukarna på nära håll. Många är de par som har låtit viga sig i reservatet!

Naturreservat Folhammar sträcker sig längs stranden från Halsgårdeåns mynning söderut ned till Vitvärs fiskeläge, en sträcka på 1,8 kilometer. I den centrala delen av reservatet finns ett vackert, 500 meter långt raukfält som består av ett stort antal upp till sex meter höga raukar. Den revkalksten som raukarna är uppbyggda av är rik på fossil, främst av stromatoporoider, "kattskallar", men man hittar även lämningar av sjöliljor. Raukfältet inramas av klapperstensstränder som både norrut och söderut successivt övergår i sandstränder.

På strandsluttningen 200 meter sydväst om parkeringsplatsen finns en av Gotlands vackraste förekomster av den fridlysta växten martorn. I övrigt domineras strandvegetationen av örter som blåeld, fältsippa, klibbkorsört, sandsallat och vejde. På några ställen finns bestånd av vresros, en trädgårdsflykting som har etablerat sig på åtskilliga gotländska sandstränder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • göra åverkan på mark eller växtlighet,
 • störa djurlivet,
 • medföra ej kopplad hund,
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser,
 • tälta eller uppställa hus- eller släpvagn,
 • förtöja eller dra upp båt utan markägarnas tillstånd. Sådant tillstånd får endast avse anvisat område,
 • rida,
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1974
Socken: Ardre
Karaktär: Raukar och stenstrand
Areal: 77 hektar (17 ha land och 60 ha vatten)
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Folhammar ligger utmed kusten en dryg km nordost om Ljugarn.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss