Asunden

Asunden

Raukområdet på Asunden är definitivt värt en omväg vilket krävs om man skall ta sig dit. Ett av Gotlands absolut vackraste rauk-områden är beläget vid den nordöstra stranden av ön Asunden. Många av raukarna är både höga och har fantasieggande former.

Raukarna bildas Den gotländska berggrunden är till stor del uppbyggd av korallrev som bildades i ett tropiskt hav för cirka 430 miljoner år sedan, under den s.k. silurperioden. Mellan dessa fossila rev ligger packar av lagrad kalksten och lerig märgelsten. Efter den senaste istiden, för drygt 10 000 år sedan, täcktes Gotland till en början helt av vatten.

Befriat från ismassornas tyngd höjde sig dock landet så småningom långsamt över havsytan. Där land och hav möttes, kunde vågorna bearbeta berggrunden. Själva revkropparna motstod vågornas nötning bättre än de omgivande skiktade bergarterna, och när vattnet drog sig tillbaka kunde de stå kvar som isolerade stenpelare – raukar. Raukarna består alltså av hård, olagrad kalksten och är lämningar av de forntida rev som kom att ge upphov till dagens Gotland. Både revkalkstenen och den lagrade kalkstenen är rik på fossil av de många olika slags djur som levde på och vid reven: stromatoporoidéer, koraller, snäckor, bläckfiskar, mossdjur, armfotingar och sjöliljor.

Även övriga delar av Asunden är väl värda ett besök eftersom här finns en rik flora med bland annat strandkål och luddvedel och ett mycket rikt fågelliv på strandängarna på öns nordvästra del.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukarna eller övrigt fast berg
  • framföra eller parkera motordrivet fordon
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår:1930 
Socken: Othem
Karaktär: Raukområde
Areal: 8 hektar (3 land/5 vatten)
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Asunden ligger utmed den nordöstra stranden på ön Asunden, strax öster om Slite. Reservatet nås via skyltad grusväg från Vägume.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet