Idéer Bästeträsk


Vi vill gärna veta hur du som besökare kan uppleva området på bästa sätt och hur friluftslivet kan utvecklas. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning. Dialog med markägare och andra som har intresse i området löper som en röd tråd genom hela arbetet. Berätta gärna för oss vad du skulle uppskatta i den blivande nationalparken!

Lämna dina idéer och tankar här