Västergarn Västergarnsvallen

Västergarnsvallen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Västergarnsvallen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Den medeltida, halvcirkelformade, stadsvallen är fortfarande synlig i landskapet. Den avgränsade Västergarns centrala, medeltida delar mot omkringliggande land men med en öppenhet mot kusten. 

Området kring Paviken och Västergarn, tillsammans med Kronholmen, är ett omfattade område som speglar betydelsen av hamn och handel under yngre järnålder och medeltid. Vad det gäller just hamn, handel och stadstillväxt, under den här perioden, utgör det här området en av de mest betydelsefulla.

Västergarn

Historien gör sitt tydliga uttryck i stadsvallen, den medeltida kyrkan och ruinen från den tidigare kyrkan samt kastalen.

Stadsvallen tros ha anlagt kring år 1000 och omgav själva Västergarn. Den är ca 1 km lång. Muren kan ha varit upp emot 3 meter hög och lika bred nedtill. Nyare arkeologiska undersökningar innanför stadsvallen visar på att det har varit en relativt omfattande bebyggelse från 1100-tal till 1500-tal. Någon liknande anläggning finns inte på Gotland och paralleller är närmast stadsvallen runt Birkas Svarta jord.

I anslutning till den östra delen av vallen finns ruinen kvar av den tidigare stor, romansk kyrkan. Strax intill står kyrkan som byggdes under 1250-talet. Den kyrkan består egentligen bara av ett kor. Svårare ekonomiska tider kan ha hindrat att kyrkan färdigställdes.

Västergarnsvallen

Västergarnsvallen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Bra att veta för dig som besökare

  • Från Västergarn kyrka kan du gå längs vallens södra del.
  • Området betas och stättor behöver passeras för att gå hela sträckan.
  • Informationsskylt sitter utanför beteshagarna, i anslutning till parkeringen.
  • Marken ägs privat tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig

Information

Socken: Västergarn
Karaktär: Stadsvall
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.