Vamlingbo Kastelle

ruin

Vamlingbo Kastelle Foto: Tor Sundberg

Under medeltiden var det vanligt att farmannaböderna byggde stenhus på sina gårdar för att skydda människor och ägodelar.

En farmannabonde kallas de bönder som också var handelsmän, vilket var ganska vanligt under medeltiden. De skickliga hantverkarna som man lät bygga kyrkorna, anlitades också för att bygga stenhus på gårdarna.

Kastelle i Vamlingbo är ett exempel på ett sådant stenhus som troligtvis använts till förrådshus. Idag finns dock bara den norra halvan kvar och troligen har huset varit uppfört i två eller tre våningar.

I bottenvåningen fann två tunnvälvda rum med ingångar från en smal, tuvvälvd, korridor. Idag finns bara delar av ett av förrådsrummen och en del av korridoren bevarade. En trappa i husets södra rum ledde till den övre våningen. Det finns uppgifter, från 1700-talet, som tyder på att huset hagt en eller möjligen två våningar till.

Dagens utseende fick ruinen från restaureringen som ägde rum 1938.

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig till ruinen behöver stätta passeras, informationsskylt sitter utanför hagen.
  • Det betar lamm i hagen, tänk på att visa hänsyn och respektera djuren. Lämna inget skräp.
  • Det finns ingen avsedd parkeringsplats. Efter sista gården innan du kommer fram är det några hundra meter grusväg att promenera. Grusvägen är inte lämplig för bil.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla

Information

Socken: Vamlingbo
Karaktär: Medeltida ruin
Ägare: Föreningen Gotlands fornvänner
Skyddsform: Fornlämning

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.