Vamlingbo Bottarvegården

Mangårdsbyggnaden Bottarvegården Foto: Tor Sundberg

Mangårdsbyggnaden Bottarvegården Foto: Tor Sundberg

Bottarvegården byggdes 1844 och ersatte då en tidigare mindre gård som ansågs vara för liten. Här kan du ströva omkring i en historisk oas med välbevarade interiörer likväl som gårdsbebyggelse.

Bottarve är ett gott exempel på en 1700-1800-talsgård på södra Gotland, med manbyggnadens flistak och ladugårdsbyggnadens agtäckta tak. Gården övertogs 1918 av Hoburgs hembygdsförening som än i dag äger gården och driver museiverksamheten.

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är byggd under mitten av 1800-talet och är en av Gotlands bäst bevarade bostadshus från denna tid, såväl exteriört som interiört. Det är en parstuga i två våningar med kök och bakbygge, där bakbygget utgör den äldsta delen.

Byggnaden har ett flackt takfall beklätt av kalkstensflis och spritputsade fasader. Notera fasdens symetri som förstärks och markeras av den mittplacerade sanstensportalen.

Interiört har byggnaden en traditionell planlösning för en parstuga med en farstu i mitten, en bakomliggande kammare, vardagsstuga i södra delen och sal i norra delen. Andra våningen inrymmer, förutom vindsturymme, även en brudkammare. Tapeten som ännu finns kvar i brudkammaren kan vara en av Gotlands äldsta tapeter. På nedre plan är väggarna genomgående målade, med bröstning av målat lumppapper och golvet utgörs av kilsågade bräder.

Gårdsbebyggelsen

Gårdsområdet har en dokumenterad historia sedan 1800-talet. Gårdsytan har en traditionell gårdsbild, uppdelad i lillgård med manbyggnad och storgård med ekonomibyggnader. Trädgården är en typisk enkel 1800-talsträdgård med mittgång som leder till manbyggnaden. Lillgården avgränsas av en stenmur, utom mot norr i väster där den avgränsas av bandtun.

Ladugården med tröskverk är uppförd kring 1890 och ersatte då en äldre uthuslänga. Efter branden 1985 blev endast murverken kvar. Ladugården byggdes upp igen åren efter branden i samma skala och med samma placering, som bidrar till en traditionell och tydlig inramning av gården. Det agtäckta ladugårdstaket är ett av Gotlands största agtäckta tak.

Bra att veta för dig som besökare

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Servering
  • Torrdass

Information

Socken: Vamlingbo
Karaktär: Museigård
Ägare: Hoburgs hembygdförening
Skyddsform: Byggnadsminne