Tofta Gnisvärd fiskeläge

Fiskeläget här vid Gnisvärd var en gång en av Gotlands största fiskehamnar. Här fiskade bönderna från socknen men också bönder från socknarna inåt landet hade sitt fiske här.

Fiskebodar Gnisvärd fiskeläge Foto: Åsa Englund

Gnisvärd fiskeläge

Platsen är av naturen lämpad som landningsplats med ett rev till skydd för hamnen. Fiskeläget växte och blev västra kustens sörsta fiskeläge och fick tidigt en så kallad hamnrätt och hamnfogde.

På båda sidor om den långa gatan ligger ett 30-tal strandbodar som användes som redskapsbodar. En av bodarna, som troligen är den äldsta, bodde en legendarisk fiskarkärring, Fälting-Lotte. Hennes öde har beskrivits av hamnfogden Knut Ekmans böcker om Gnisvärd.

Här finns också ett kapell från 1800-talets början som än idag används till gudstjänster och vigslar.

Gammal fiskebod i sten Foto: Åsa Englund

Fiskelägen på Gotland

Fiskelägena har en lång tradition på Gotland och många av dem används aktivt än idag. De tillsammans visar på en väsentlig aktivitet i det gotländska samhället och speglar det strandnära fisket under 1700-, 1800- och 1900-talet.

Vid fiskelägena samlades man under några intensiva veckor under vår och höst. På flera platser finns än idag bevarade lysstänger, som fungerade som en enkel fyr och gistgardaren, där näten hängdes på tork.

Fiskarna som fångades var främst strömming som saltades i tunnor för att kunna användas dagligen året om.

Redskapen tillverkades hemma. Strömmingsgarnet gjordes av en och en halv mil lång spunnen lintråd som bands upp i 34 000 knutar. Repet upptill gjordes av tagel eller kohår. Flötena tillverkades av bark och sänken av stenar som man borrat hål i, ett tidskrävande arbete som kunde ta hela vintern att slutföra.

Bra att veta för dig som besökare

  • Parkeringen är asfalterad, stor nog för buss att parkera.
  • Informationsstavlan sitter i anslutning till parkeringen.
  • Bodarna och redskapen ägs privat, tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Information

Socken: Tofta
Karaktär: Fiskeläge
Markägare: Region Gotland/ Tofta församling
Skyddsform: Kapellet skyddas som kyrkligt kulturminne