Tingstäde Bulverket

Där ute, under ytan, finns Bulverket Foto: Åsa Englund

Bulverket i Tingstäde är vår mest dolda besöksplats, bulverket ligger nämligen på botten av Tingstäde träsk.

Bulverket är byggt i en kvadrat med 170 meter långa sidor och en fyrkantig öppning i mitten. Den är sammansatt av 5-7 meter stora kistor av grova stockar. På dessa kistor, men ovanför vattenytan, har det funnits ett golv och där lät man bygga hus, knuttimmrade och bulhus.

Kring anläggningen finns rader av avkvistade unga träd, djupt neddrivna i gyttjan, som kanske fungerade som en pallisad. Man har hittat rester av hus, ben- och bronsförmål, utspritt på bottnen. Det hittades också vrakdelar från ett fartyg. Fynden tyder på att Bulverket är brandskadat, när förödelsen inträffade vet vi dock inte.

Modell av bulverket.

Modell av bulverket. Foto: Raymond Hejdström

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns stor asfalterade parkering. Informationstavlan är placerad i anslutning till parkeringen.
  • Sommartid är Tingstäde träsk en populär badplats.

Kontakt

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Torrdass

Information

Socken: Tingstäde
Karaktär: Försvarsanläggning
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.