Stenkyrka Lilla Bjärsgravfältet

Lilla Bjärsgravfältet

Lilla Bjärsgravfältet Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

I Stenkyrka hittar du ett av Gotlands största gravfält med över 1 000 synliga gravar. Ett unikt gravområde i en gammal vacker skog med flertalet olika gravtyper och med den gamla vägen som slingrar sig mellan gravarna.

De olika gravformerna tyder på att området använts under en lång tid, troligtvis både under järnåldern och under bronsåldern.

De vanligaste gravtyperna här är rösen och stensättningar. Rösena är över 6 meter i diameter, några med mittgrop. I en del av dem kan man se rester av stenkistor, några av dem har prytts med gravklot högst upp på röset.

Gotländska rösen

Rösen byggdes som gravplats under bronsåldern. De har ofta använts under lång tid och fungerat som gravplats åt flertalet personer. Under stenmassorna finns ofta staplade murar, torn eller kistor av kalkstenshällar. Gravarna är ofta placerade i utmarker för att markera revir.

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig in till gravarna behöver stätta passeras. Det betar lamm i området.
  • Informationstavlan sitter utanför inhägnaden/stättan i anslutning till parkeringen som är synlig från vägen.
  • Marken är privatägd, tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig

Information

Socken: Stenkyrka
Karaktär: Gravfält
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.