Stenkyrka Hjulkorsgraven

Hjulkorsgraven

Hjulkorsgraven Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Den här graven tillhörde förr lilla Bjärsgravfältet, men när landsvägen skulle dras om flyttades graven och restaurerades på den här platsen.

Graven är från omkring år 300-400 e. Kr. och mäter 17 meter i diameter. I mitten låg ett mindre röse av gråsten täckt av flata kalkstenar. Under låg de stenkistor som syns på bilden ovan. Vid de arkeologiska undersökningarna hittades bara några brända ben och bronsfragment.

Bra att veta för dig som besökare

  • Graven är synlig från vägen och lätt tillgänglig från parkering.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Stenkyrka
Markägare: Visby Stift / Stenkyrka Hembygdsförening
Karaktär: Grav
Skyddsform: Graven är rekonstruerad och saknar därför skydd enligt Kulturmiljölagen.
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.