Stånga Lojsta slott

Lojstahallen

Lojstahallen. Foto: Katarina Amér

I området kring Lojsta har flera gårdsmiljöer från järnåldern påträffats. Vid den här platsen kan du besöka den rekonstruerade järnåldersgården, Lojtstahallen, och promenera den knappa kilometer långa kulturstigen bland de små sjöarna.

De tre sjöarna som idag finns här vid Lojsta var under järnåldern en och samma sjö. De arkeologiska undersökningarna visar på att folk har bott här från omring 200 till 550 e. Kr. Vid stranden låg en gård som efter arkeologiska undersökningar rekonstruerades på 30-talet, idag kallas rekonstruktionen Lojstahallen.

Hur en järnåldersgård såg ut, kan vi inte veta. Lämningarna visar på kraftiga stengrunder och taket kan ha varit täckt av ag eller torv. Invändiga stolpar, nedstuckna i marken, stöttade byggnaden. I mitten fanns troligtivs eldstaden. Senare rön tyder på att öppningarna som släppte ut röken från eldstaden i husets mitt, troligen satt på gavlarna, och inte i taket. Ingången tror man oftast var placerade på gaveln.

Man tror att husen inuti kan ha varit uppdelade i flera rum som rymde både människorna och djuren.

Lojsta slott

Om du tar dig längs stigen kommer du passera igenom Lojsta slott, en medeltida borg. Borgen är en av tre, i historiska källor, nämnda borgar. De andra två kan knytas till Vivesholm i Sanda och Slottsbacken i Slite. På Gotland kallas forntida befästningar ofta för slott, därav namnet. Från tidigare uppmätningar och tolkningar nämns att vattennivån varit ca 2,5 meter högre. Det betyder att borgen under medeltiden var placerad på en ö. Ofta är det så, att landskapet idag, såg helt annorlunda ut när det begav sig. De branta stupen utgjorde i sig ett hinder, på de mer lättillgängliga platserna förstärktes fornborgen med vallar av sten och jord samt en djup vallgrav.

badplats

Sjöarna vid Lojsta. Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns en väl tilltagen parkering.
  • Kulturstigen är ca 800 meter lång, för att ta sig runt behöver stättor passeras och terrängen är kuperad. Det betar lamm i området. Tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.
  • Lojstahallen ligger i anslutning till parkeringen.
  • Området ägs och förvaltas av Lojsta slott Hembygdsförening.

Kontakt

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Stig

Information

Socken: Stånga
Karaktär: Medeltida borg, järnåldersgård
Markägare: Lojsta slott Hembygdsförening
Skyddsform: Fornlämning
Länk RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.