Silte stenarna vid Stenbro

Vid en kabeldragning 1998 stötte grävmaskinisten på ett stort kalkstensblock här vid Snoderån. Det visade sig vara en 3,5 ton tung bildsten.

Stenen hittades längs den gamla landsvägens sträckning. Det är vanligt förekommande att bildstenarna har rests vid gravfält eller senare längs med vägsträckningar.

Nederst påstenen är ett skepp med karaktäristiskt rutat segel, hugget i låg relief och man kan även se något av en mast och skrov. På den övre bilden finns en fyfota häst med en ryttare som bär en nerfälld lans. Hästen möter två kvinnor bärande på ett dryckeshorn.

I äldre betäckningar benämns ån Stenbro-å, Stenbro är namnet på gården här intill. Rester av brofästen syns väster om nuvarande väg. År 1885 upptäckten en bildsten som då använts som byggnadssten i det norra brofästet. Idag finns den stenen rest strax norr om ån. De båda bildstenarna tros vara från 700-1000-talet.


Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Information

Socken: Silte
Karaktär: Bildsten
Skyddsform: Fornlämning
Markägare: Privat

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.