Rone Hus

Rone Hus fiskeläge Foto: Åsa Englund

Fiskelägena har en lång tradition på Gotland och många av dem används aktivt än idag. De tillsammans visar på en väsentlig aktivitet i det gotländska samhället och speglar de strandnära fisket under 17- 18- och 1900-talen.

Fiskeläget Hus har ett 15-tal bodar, oregelbundet placerade. De flesta är uppförda i sten med flistak. Här finns exempel på några ålderdomliga bodar med gavelingång och kraftigt utskjutande tak.

När fiskeläget var aktivt samlades man här under några intensiva veckor under vår och höst. Här kan du se resterna av ett aktivt fiskeläge, så som lysstänger, som fungerade som en enkel fyr och gistgardaren, där näten hängdes på tork. Urprunglingen användes bodarna främst redskapsskjul, skorstenarna avslöjar dock att några av bodarna har varit inredda med eldstäder.

Fiskarna som fångades var främst strömming som saltades i tunnor för att kunna användas dagligen året om.

Redskapen tillverkades hemma. Strömmingsgarnet gjordes av en och en halv mil lång spunnen lintråd som bands upp i 34 000 knutar. Repet upptill gjordes av tagel eller kohår. Flötena tillverkades av bark och sänken av stenar som man borrat hål i, ett tidskrävande arbete som kunde ta hela vintern att slutföra.

Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns asfalterad, rymlig, parkering i anslutning till fiskeläget. Informationsskylt finns på parkeringen.
  • Bodarna och redskapen ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Tillgänglighet

Information

Socken: Rone
Karaktär: Fiskeläge
Markägare: Privat