Vind i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Othem Enholmen

Enholmen Foto: Susanne Hallander

Enholmen Foto: Susanne Hallander

På denna karga ö, strax utanför Slite, kan du ta del av ett stycke försvarshistoria och dess utveckling från 1600-talet fram till år 2010.

Få platser i Sverige har en militär historia att berätta från 1600-talet fram till 2010-talet. Flertalet byggnadsverk har uppförts och rivits för att anpassas utifrån rådande försvarsstrategier. Idag finns välbevarade lämningar och bebyggelse kvar och berättar om den gotländska försvarshistorien.

Enholmen som försvarsanläggning

Efter freden i Brömsebo 1645 började planeringen för den femhörniga bastionskans vars bygge påbörjade 1657 för att sedan avbrytas. Arbetet återupptogs 1711 och färdigställdes först 1771. Namnet Carlsswerd härstammar från Carl XII svärd: Doppskon, Knappen, Fästet, Klingan och Baljan.

Försvarsanläggningen blir dock snabbt omodern och rivs 1788, efter ett ökat hot från öst och Sveriges ändrade försvarsstrategi.

När koleran nådde Östersjöns kuster 1831 inrättades en karantänstation och ett kolerasjukhus på Enholmen. Platsen återgick till krigshamn under Krimkriget 1853. Till följd av det uppfördes två kassematterade förvarsverk, som färdigställdes 1858. Redan 1904 ersätts anläggningarna av batteri Mojner, söder om Slite och Enholmens batterier läggs ned.

Enholmen har dock varit bemannat av militär bevakningspersonal under de två världskrigen och har därefter haft olika funktioner, bland annat som övningsplats för kustartilleriet i Fårösund. Först 2010 avmilitariseras Enholmen.

Bra att veta för dig som besökare

  • För frågor om förvaltning hänvisas till Statensfastighetsverk.
  • Tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp och respektera djurlivet på ön.

Kontakt

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Rastplats
  • Stig

Information

Socken: Othem
Karaktär: Försvarsanläggning
Förvaltning: Statens fastighetsverk Länk till annan webbplats.
Skyddsform: Statligt byggnadsminne