Othem Enholmen

Enholmen Foto: Susanne Hallander

Enholmen Foto: Susanne Hallander

På denna karga ö, strax utanför Slite, kan du ta del av ett stycke försvarshistoria och dess utveckling från 1600-talet fram till 2010.

Få platser i Sverige har en militär hisotria att berätta från 1600-talet fram till 2010-talet. Flertalet byggnadsverk har uppförts och rivits för att anpassas utifrån rådande försvarsstrategier. Idag finns välbevarade lämningar och bebyggelse kvar och berättar om den Gotländska försvarshistorien.

Enholmen som försvarsanläggning

Efter freden i Brömsebo 1645 börjande planeringen för den femhörniga bastionskans som började byggas 1657 för att sedan avbrytas. Arbetet återupptogs 1711 och färdigställdes först 1771. Namnet Carlsswerd härstammar från Carl XII svärd: Doppskon, Knappen, Fästet, Klingan och Baljan.

Försvarsanläggningen blir dock snabbt omodern och rivs 1788, efter ett ökat hot från öst och Sveriges ändrade försvarsstrategi.

När koleran nådde östersjöns kuster 1831 inrättades en karantänstation och ett kolerasjukhus på Enholmen. För att sedan återgå till krigshamn under Krimkriget 1853. Till följd av det uppfördes två kassematterade förvarsverk, de färdigställdes 1858. Redan 1904 ersätts anläggningarna med batteri Mojner, söder om Slite och Enholmens batterier läggs ned.

Enholmen har dock varit bemannat av militär bevakningspersonal undede två världskrigen och har därefter haft olika funktioner, bland annat som övningsplats för kustartilleriet i Fårösund. Först 2010 avmilitäriseras Enholmen.

 

Bra att veta för dig som besökare

  • För mer information om arrangerade båtturer och guidningar hänvisar vi till Karlsvärds hemsidalänk till annan webbplats
  • För frågor om förvaltning hänvisas till Statensfastighetsverk.
  • Tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp och respektera djurlivet på ön.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rastplats
  • Stig

Information

Socken: Othem
Karaktär: Försvarsanläggning
Förvaltning: Statens fastighetsverk
Skyddsform: Statligt byggnadsminne