Öja Faludden Kulturväg

Stenmur längs väg

Stenmur, foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Vägen sträcker sig till Faluddens yttersta spets i öster, en ca 6,5 kilometer lång väg, väl värd att färdas. Vägen tar dig genom ett landskap med ett utbrett system av stenmurar, som delvis ligger till grund för att området är ett riksintresset för kulturmiljö.

De omfattande systemet av stenmurar, eller stentun som det kallas på Gotland, tros ha uppstått när människan började hålla boskap, alltså för ca 4000 år sedan, någon gång i slutet av stenålderna och början av bronsåldern. Nu är inte just dessa murar från stenåldern, utan tillkomna under 1700- och 1800-talen, när laga skifte genomfördes och böndernas jord lades i hop till större enheter. På flera av våra besöksplatser kan du dock se lämningar av hägnadssystem från förhistorisktid.

Stenmurarna markerade ägogränser och höll djuren borta från den dyrbara odlade markens grödor och ängens foder.

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga längs dessa kulturvägar.

Kontakt

Serviceinformation

Information

Väg, 505, sträcker sig från Öja till Faludden.
Faludden är ett natura 2000 område och fågelskyddsområde

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga längs dessa kulturvägar.