Norrlanda Butrajvs

Skeppssättning

Skeppssättning Foto: Katarina Amér

Längs vägen, en dryg halvkilometer väster om Norrlanda fornstuga, seglar fyra skeppssättningar på torra land.

Under Bronsåldern, ca 1500-500 f.Kr. började man bygga gravar i from av skeppssättningar. Här, liksom på många andra platser, ligger flera skepp varav två av dem sitter ihop. Det är främst ett av skeppen som syns tydligt.

På Gotland finns cirka 350 skeppssättningar. För det mesta begravdes en person i varje skeppssättning, till skillnad från rösen som vanligen använts som begravningsplats åt flera personer.

Bra att veta för dig som besökare

  • Besöksplatsen ligger längs vägen i anslutning till väggrenen. Det finns ingen avsedd parkering i anslutning till platsen. Tänk på trafiksäkerheten när du besöker platsen.
  • Lämningarna ligger på privat mark, tänk på att visa hänsyn.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla

Information

Socken: Norrlanda
Karaktär: Gravplats Bronsålder
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
RAÄnr: L1976:7281 Länk till annan webbplats.