Norrlanda Bringes

Bringes ruin. Foto: Länsstyrelsen Gotland län

Ruinen vid Bringes Foto: Länsstyrelsen Gotland län

Ruinen vid Bringes är rester av en medeltida farmannagård.

Idag återstår en cirka 9 meter hög ruin i två våningar, troligen var byggnaden uppförd i tre våningar.

De bevarade våningsplanen har likadana planlösningar med två rum och en korridor längs långsidan.

På bottenvåningen finns två kryssvälvda rum med små välvda fönsteröppningar som enda källa till dagsljus. I den tjocka vägg som skiljer rummen åt finns en trappa som leder upp till det andra våningsplanet. Här har korridoren haft stora fönster med valvbågar och kolonnetter som mittposter.

På ovanvåningen har spår som tyder på avträde hittats. Möjligen kan det tyda på att våningsplanet använts till boende.

I mittväggen på den andra våningen fortsätter trappan till, den i dag försvunna, tredje våningen. Här fanns endast ett enda tunnvälvt förrådsrum.

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns parkeringsplats för 2-3 personbilar. Ruinen är synlig från parkeringen.
  • Platsen ägs privat och ligger i anslutning till bostad. Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Norrlanda
Karaktär: Medeltida ruin
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.