Norrlanda Bjärs hög

Bjärs hög Foto: Åsa Englund

På Gotland finns många bronsåldersrösen men desto färre bronsåldershögar. Bjärs hög i Norrlanda är den största högen på Gotland.

Bjärs hög är en grav från bronsåldern ca 1 800 f Kr. De flesta gravarna från denna tid på Gotland är rösen. Tillskillnad från rösen är högarna täckta med torv. I torvtäckta rösen bör mer av organiskt material kunna finnas kvar, eftersom torven hindrar luft att tränga ned till graven. Högen vid Bjärs är dock inte undersökt.

Platsen vid Bjärs hög låg under bronsåldern nära en havsvik, man kan se tre närliggande husgrunder från järnåldern. Kanske är det människorna från den gården som anlagt högen. De stora gravarna ingav säkert respekt på den som kom utifrån och visade att här var upptaget land.

Genom danska undersökningar vet vi en del om hur bronsåldern och folket- hur gravarna var byggda och vilken omsorg an lagt den på den döde och vilka gåvor som fått följa med.

Det mest kända röset i Sverige är Kiviksgraven i Skåne. Det är 75 m i diameter. Det spännande med denna grav är att man kan gå in i röset och få en uppfattning av hur den en gång kan ha tett sig inuti. Kistan är byggd av stenhällar och på hällarnas insida finns fullt av ristade bilder.

Under rösetiden begravdes människorna obrända. Under skeppssättningstiden kremerades de alltid. Varför man ändrade både gravform och gravskick, vet vi inte. Men vi vet att under den här tiden spelade solen en viktig roll. Söder var därför ett viktigt och säkert heligt väderstreck. Söder om rösen finns ofta någon konstruktion,
t. ex en eller flera resta stenar, en kista av stenhällar eller ett mindre röse.

Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • För att komma till lämningen behöver stätta passeras och det betar djur i hagen.
  • Det finns ingen avsedd parkering men lämningen är synlig från väg.
  • Informationsskylt finns vid stättan.
  • Lämningen är på privat mark, tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp och respektra djuren.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla

Information

Socken: Norrlanda
Karaktär: Bronsåldersgrav
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsöklänk till annan webbplats