Lokrume Lauks

Lokrume Lauks

Medeltida magasinbyggnad Lokrume Lauks. Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Lauks i Lokrume är ett av de välbevarade medeltidshus som finns kvar på landsbygden. Visst kan man se att arkitekturen påminner om den samtida bebyggelsen i Visby?

Den medeltida gårdsanläggningen ägdes av landsdomaren Gervid Lauk på 1300-talet. Han var då Gotlands högsta domare. Idag finns ett stenhus i två våningar med vind under faltak. Fasaderna är idag oputsade. På norra och södra gaveln finns två respektive tre ljusöppningar. Västra långsidan har en ljusöppning till det ena rummet.

På bottenvåningen finns två kryssvälvda rum med separata ingångar. Övervåningen består av två rum åtskilda av en vägg i resvirkeskonstruktion och ovanför dessa ett loft som har varit täckt med ett tunnvalv. I höjd med övervåningen fanns tidigare en svalgång av trä.

Byggnadens övre våning är delvis rekonstruerad efter ett ras 1915.

Den här typen av byggnader hittar man både i städer och på landsbygden i Sverige och i Europa. Byggnaderna saknar ofta uppvärmningsanordningar. De har troligtvis inte använts till bostäder utan som förråd.

Bra att veta för dig som besökare

  • Fastigheten ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Det finns utrymme att parkera vid informationsskylten, byggnaden är väl synlig.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Lokrume
Karaktär: Medeltida magasin
Ägare: Privat
Skyddsform: Byggnadsminne

Besöksplatser i närheten