Lokrume Lauks

Lokrume Lauks

Medeltida magasinbyggnad Lokrume Lauks. Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Lauks i Lokrume är ett av de välbevarade medeltidahusen som finns kvar på landsbygden, men visst kan man se att arkitekturen påminner om den samtida bebyggelsen i Visby.

Den medeltida gårdsanläggningen ägdes av landsdomaren Gervid Lauk på 1300-talet, han var då Gotlands högsta dommare. Idag finns ett stenhus i tvåvåningar med vid under faltak, fasaderna är idag oputsade. Det finns ljusöppningar i på norra och södra gaveln finns två respektive tre ljusöppningar. Västra långsidan har en ljusöppning till det ena rummet.

I bottenvåning finns två kryssvälvda rum med separata ingångar, i övervåning två rum åtskilda av en vägg i resvirkeskonstruktion samt ovanför dessa ett loft vilket varit täckt med ett tunnvalv. I höjd med övervåningen fanns tidigare en svalgång av trä.

Byggnadens övre våning är delvis rekonstruerad efter ett ras 1915.

Den här typen av byggnader hittar man både i städer och på landsbyggden, både i Sverige och i Europa. Byggnaderna saknar ofta uppvärmingsanordningar varför de troligtvit inte använts till bostäder utan förråd.

Bra att veta för dig som besökare

  • Fastigheten ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Det finns utrymme att parkera vid informationsskylten, byggnaden är väl synlig.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Lokrume
Karaktär: Medeltida magasin
Ägare: Privat
Skyddsform: Byggnadsminne