Lau/Garda Digerrojr

Röset digerrojr

Digerrojr Foto: Katarina Amér

Genom denna vackra gammelskog kan du vandra den kilometerlånga kulturstigen och se tydliga fornlämningar från bronsåldern.

Stigen leder till röset Digerrojr. Likt de flesta fornlämningsområden finns även här sägner, även denna kopplad till Tjelvar, den förste som landsteg på Gotland enligt gutasagan. Det stora röset, Digerrojr, sägs enligt gutasagan vara gravplats för Graipr, som var hövding över Sudertredingen och sonson till Tjelvar.

Diger betyder stor och rojr röse och med en höjd på 5 meter och diameter på 35 meter så är det ett minst sagt passande namn.

Röset byggdes under bronsåldern, ca 1800-1100 f.Kr. Under stenmassorna finns ofta staplade murar, torn eller kistor av kalkstenshällar. Människorna levde under den här tiden ett rörligt liv med jakt, fiske, boskapsskötsel och jordbruk. Gravarna är ofta placerade i utmarker för att markera revir.

Skeppssättning

Foto: Katarina Amér

Skeppssättningar är vanligt förekommande på ön. Här finns cirka 350 stycken, medan de är mycket sällsynt förekommande på fastlandet. Här vid Digerrojr finns nio stycken. Skeppssättningarna är byggda av tätt ställda stenar. Ofta ligger flera skepp tillsammans och ibland till och med sammanbyggda. Den största skeppssättningen finns vid Tofta, Gnisvärd. Den är hela 46 meter lång. Till skillnad från rösen är det mer vanligt förekommande att endast en person är begraven i skeppssättningarna.

Efter att den döde bränts på bål, krossades och tvättades benen och lades i lerkärl. Små gåvor som rakkniv eller pincett kunde få följa med ner i graven. Urnan placerades i en stenkista i eller invid skeppssättningen.

Slipskåror

Slipskårsten Foto: Katarina Amér

Vid gravfältet strax efter röset återfinns denna slipskårsten med 4 sliprännor. Det finns många teorier om slipskårstenar men ännu vet man inte hur de använts.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Information

Socken: Garda/Lau
Karaktär: Gravfält
Markägare: Privat
Skyddform: Fornlämning
RAÄnr: Garde 1:1, Lau 41:1m.fl.

Besöksplatser i närheten

Alskog Gålrum
Garda Kyrka
Garda Majbacken
Lau Kyrka
Lau kastalbacken