Lärbro Kauparveröset

Kauparveröset

Foto: Kristin Löfstrand

Vill du veta hur ett röse kan se ut om man tar bort all sten? Då ska du åka till Kauparveröset. Det här röset är undersökt och alla de inre delarna är fullt synliga.

Under tidig bronsålder, ca 1800 – 1100 f.Kr. lät man bygga väldiga rösen över de döda. Rösena lades på väl synliga platser, gärna vid kuster eller farleder. Rösena har fungerat som begravningsplats åt flera personer, under lång tid. Vid undersökningar hittas ofta både skelett i kistor och brända människoben bland stenarna.

Under rösen döljer sig ofta byggnadskonstruktioner av olika slag, som murar torn och kistor. Vid Kauparve syns en tydlig rest av en sådan konstruktion. Det var först efter att Kauparveröset undersökts som det visade sig att röset byggts i flera omgångar och att det längst in fanns ett skorstensliknande torn av staplad kalksten. Där fann man två stenkistor med skelett efter tre personer och några gravgåvor i brons.

Runt om tornet och den innersta delen av graven gick en halvmeterhög mur. Denna mur var till för att hålla stenmassorna på plats. När man avlägsnade alla stenar mellan tornet och muren fann man ytterligare tre begravningar, nu från järnåldern.

Stenkista

Stenkista Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som är besökare:

  • Marken är privat ägd, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Från parkeringen till röset och informationstavlan är det cirka 200 meter. Området är okupperat.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Kollektivtrafik
  • Parkering

Fakta:

Socken: Lärbro
Karaktär: Gravplats Bronsålder
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
RAÄnr: 127:1

Besöksplatser i närheten

Lärbro Pavalds
Lärbro Gann Ödekyrka Öppnas i nytt fönster.
Lärbro Domarlunden
Lärbro Lilla Ihre
Lärbro Kyrka