Lärbro Gann ödekyrka

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet CC-BY

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet CC-BY

Utöver Gotlands medeltida landsbygdskyrkor finns ett flertal medeltida kyrkoruiner kvar på landsbygden. En av dem är Ganns ödekyrka.

Ruinen består av kor, långhus och torn. Ruinen har bevarade portaler och fönsteromfattningar, framförallt långhusets södra portal är väl bevarad. Med hjälp av dessa kan vi skapa oss en uppfattning om när kyrkan är byggd. Av de bevarade fönsteromfattningarna och portalerna tror man att kyrkan uppfördes under 1200-talets mitt, för att sedan överges under 1500-talet.

Som du ser är stenarna idag oputsade men kyrkobyggnaden har troligtvis varit putsad i sitt ursprungsutförande.

Strax intill hittar du Hångers källa som sägs vara den plats där Israel Kolmodin fick inspiration till psalmen Den blomstertid nu kommer. Väl värt ett besök!

Bra att veta för dig som är besökare

  • Ruinen ligger längs med vägen. Det finns en stor parkering i direkt anslutning som rymmer både bussar och bilar.
  • För mer information om öppentider och användning av ruinen hänvisar vi till Lärbro församling.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Fakta

Socken: Lärbro
Karaktär: Medeltida ruin
Ägare: Forsa församling
Skyddform: Fornlämning
RAÄnr: Lärbro 220:2

Besökplatser i närheten

Lärbo Bjärsgravfält Öppnas i nytt fönster.
Lärbro Kyrka
Lärbro Kauparve
Othem Enholmen