Lärbro Bjärsgravfältet

Ås Bjersgravfältet

Foto: Kristin Löfstrand

Området är en vacker naturskön plats med flertalet lämningar från forntida gravar, vissa mer tydliga än andra. Hur många kan du se?

Detta järnåldersgravfält ligger på en grusås som troligtvis gett namnet på platsen. Bjärs betyder nämligen berg eller höjd. Åsen har kanske inte en hisnande resning men ger ändå en vid utsikt över landskapets gårdar och åkrar. Du kan faktiskt se ända bort till Lärbro kyrka.

Vi vet inte med säkerhet var människorna som ligger begravda här har bott, men deras gårdar låg förmodligen i närheten.

Under järnåldern var gravfältet mycket större än vad det är idag. Många gravar har under årens lopp försvunnit genom att man tagit grus från backen. Idag finns ungefär 200 gravar kvar, de flesta runda stensättningar av varierande storlek. Tittar du noggrant kan du se några kantställda hällar som sticker upp. De är väggar till de stenkistor som man lade ner den som skulle begravas i.

Under järnåldern begravdes man antingen bränd eller obränd. Med sig i graven fick den döde i regel olika slags gravgåvor. Vanligt förekommande gåvor i kvinnogravar är bronsspännen, glaspärlor i olika färger, kammar av ben, nycklar, knivar och lerkärl med mat och dryck. I mansgravar är redskap, vapen, yxor, svärd, knivar, eldstål, brynen och bronsspännen vanligt förekommande.

lämning grav

Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som är besökare:

  • För att komma till lämningarna behöver stätta passeras. Informationsskylten kan dock läsas från parkeringen. Terrängen är något kuperad och det finns ingen utmärkt stig att följa.
  • Marken är privatägd och det betar djur i hagen. Tänk på att visa hänsyn och inte skräpa ner.
  • Gravfältet ligger precis invid landsväg 147. Det finns ingen utmärkt parkering, det går dock bra att parkera vid informationsskylten. Det ryms ca 2-3 bilar.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Fakta

Socken: Lärbro
Karaktär: Gravfält Järnålder
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
RAÄnr: Lärbro 190:1

Besöksplatser i närheten

Gann ödekyrka
Barläst kalkugn
Kauparve röse
Othem Enholmen