Klinte Rannarve

Skeppssättning Foto: Katarina Amér

Skeppssättningar Foto: Katarina Amér

Inne i skogen, norr om Klintehamn, hittar du dessa fyra seglande stenskepp. Längre in i skogen finns också ett bronsåldersröse.

Både rösen och skeppssättningar är gravar. I rösen finns ofta flera personer begravda medan skeppssättningar ofta fungerat som gravplats åt endast en person.

Stenarna i skeppen här vid Gannarve är stora och tunga och det har krävts mycket arbete att få dem hit och på plats. Man kan undra vad som hänt och för vem man rest ett sånt stort monument för.

På den tiden, när skeppssättningarna byggdes kring bronsåldern, hade man börjat bränna sina döda. Benresterna samlades ihop från likbålet och lades med gravgåvorna i en kruka som sedan grävdes ner i skeppet eller alldeles intill. Ibland har likbålet varit på själva skeppsplatsen.

Vid utgrävningarna hittande arkeologerna en gravurna med brända ben. Krukan liknade en liten hydda med dörr och tak. I krukan låg två miniatyr-knivar i brons.

Skeppssättningar finns det många av på Gotland men nästan ingen annanstans. Varför man valde att bygga stenskepp som gravplatser vet vi dock inte. Vad tror du?

Bra att veta för dig som besökare

  • Vägen ner till Rannarve är något gropig, lämpar sig inte för buss.
  • Skeppsättningarna är inte synliga från parkeringen men belägna strax intill.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Klinte
Karaktär: Skeppssättning, Röse
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning