Hellvi Ihre

Foto: Kristin Löfstrand

Foto: Kristin Löfstrand

Vid Stora Ihre hittar du ett av Gotlands största järnåldersgravfält. Här finns ungefär 1000 gravar, alla är dock inte synliga ovan mark.

Gravfältet tros ha använts i över tusen år fram till ca 1050 e.Kr. av människor från 2-3 gårdar som legat i närheten av de nuvarande Ihregårdarna.

De äldsta gravarna ligger i norra delen av fältet. Där är brandgravarna vanligast, det vill säga att den döde har bränts före begravningen. I söder ligger de yngsta gravarna med skelett från vikingatid.

Flera av mansgravarna från vikingatiden innehöll vapen. Vapen kan, utöver användning i krig, ha använts för att visa hur högt uppsatt ägaren var.

En bildsten från 400-talet har hittats här, den återfinns idag på Fornsalen.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Det finns ingen parkering i anslutning till gravfältet.
  • För att ta sig till lämningarna och informationsskylt måste stätta passeras.
  • Terrängen är något kuperad

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla

Information

Socken: Hellvi
Karaktär: Gravfält
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.