Hellvi Annex Prästgårdsruin

Prästgårdsruin

Foto: Kristin Löfstrand

Vid Hellvi kyrka finns idag ruinerna kvar från den medeltida prästgård som beboddes från 1200-talet fram till 1500-talets slut.

När ruinerna undersöktes under 1978-79 hittades rester som visar på att prästgråden bestod av ett boningshus och flera uthus när den var aktiv. I söder fanns troligen en smedja eller brygghus. Norr om huset syns spår av en jordkällare. Än idag är gårdens brunn fullt fungerande.

Bostadshuset bestod av tre rum: en dagligstuga med ugn och en förstuga med smalt förrådsrum med välvt tak. Skärvor av fönsterglas visade att man haft fönster med målad dekor.

Vid utgrävningen fann man mycket keramik, beslag av brons och silver och över 60 mynt. Antalet mynt är något förvånande. Hade prästen möjligen tagit hand om och gömt de mynt som offrats i kyrkan - mynt som inte var avsedda att plockas upp och användas?

Bra att veta för dig som är besökare

  • Prästgårdsruinen ligger inom Träskvidars naturreservat. Information om naturreservatet och dess föreskrifter. Öppnas i nytt fönster.
  • Det finns ingen hänvisningskylt vid vägen men lämningen ligger i anslutning till Hellvi Kyrka.
  • För att ta sig till lämningen behöver stätta passeras. Hagen där ruinen ligger betas av lamm.
  • Informationsskylten är placerad i anslutning till parkeringen.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Torrdass

Information

Socken: Hellvi
Karaktär: Medeltida ruin
Markägare: Naturvårdsverket
Skyddsform: Fornlämning,
naturreservat
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.