Hejnum Rings

Hejnum Rings

Husgrund Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

I den öppna betesmarken här vid Rings kan du se tydliga spår av fyra husgrunder som har sitt ursprung århundrandena strax efter Kristi födelse.

Illustrationen nedan visar hur byggnaderna kring den här tiden kan ha sett ut. Branta tak vilade direkt på de kraftiga stengrunderna. Ingångarna var vanligtvis på gaveln. Röken från härdarna fick leta sig ut genom små öppningar under taknocken.

Invändigt stöttades taken av stående stolpar. Som taktäckning kan torv eller ag ha använts. Traditionen att använda ag som taktäckning lever kvar än idag på Gotland.

Illustration av hur en gård kan ha sett ut. Illustration: Ulla Sjöswärd

Illustration av hur en gård kan ha sett ut. Illustration: Ulla Sjöswärd

Husgrunderna är undersökta under 1880-talet. I det största huset hittades lerkärl, nycklar, smycken, brynen och malstenar. Kan det vara detta hus som människorna bott i? Fynden som gjordes i det minsta huset ger indikationer på att det kan ha använst som spannmålsmagasin.

Gårdarnas odlingar var viktiga för människorna överlevnad. Den dyrbara skörden hägnades in av stentunar och fägator byggdes för att leda djuren från gården till betet i skogen. På så vis kunde man skydda sådden från att ätas upp av djuren. Rester av fägator syns i marken.

Fägata Illustration: Ulla Sjöswärd

Fägata Illustration: Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig in till husgrunderna behöver stätta passeras. Informationsskylten sitter utanför hagen.
  • Det betar djur i hagen.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Hejnum
Karaktär: Husgrund
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.