Hangvar Ihre Södra

Stigen upp till fornborgen

Stigen upp till fornborgen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Intill Ireviken hittar du denna fornborg med utsikt över havet. Visste du att det redan under vikingatiden fanns en hamn vid Ireviken?

Fornborgen här vid Ire begränsas av en klint mot havet och mot land en staplad mur som utgör en vall. Det finns ett 100-tal fornborgar på Gotland, ett 30-tal är belägna på klintar så som den här vid Ire.

Man vet inte säkert vad fornborgarna har använts till. Det är troligt att fornborgarna vid kusten kan ha använts som försvar och bevakning.

Påvägen ner till Ireviken passerar du en gammal kvarn som byggdes under 1870-talet, som då hade Europas största kvarnhjul. Du passerar även Ihreån, där laxöringen leker under hösten.

Fortsätter du förbi fornborgen kommer du ner till hamnen, sommartid är Ireviken en populär badplats.

Området kring Ireviken bjuder på vacker natur. Under juni kan du se den röda skogsliljan och purpurknipprot blomma i viken. Längs stranden kan du hitta vejde och marviol som med sin violetta blomma pryder stranden.

Illustration fornborg

Fornborgarnas stenvallar kan ha varit försedda med träpallissader. Illustration: Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • Från parkeringen till fornborgen är det ca 200m promenad längs skogsstig. Stigen är skyltad från parkeringen.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Sommartid tillhandahåller Region Gotland toaletter vid badstranden.

Kontakt

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Hangvar
Karaktär: Fornborg
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.