Gothem Majster rojr

Majster rojr i vinterskrud

Majster rojr i vinterskrud Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Denna typ av grav, röse, placerades ofta längs kusten eller längs farleder- väl synliga i landskapet.

Det kan vara svårt att föreställa sig idag, men här låg den forntida kusten. Bredvid röset finns rester efter två små skeppssättningar och låga stensatta gravar.

På Gotland finns det omkring 1300 stycken rösen från bronsåldern. Oftast är de byggda av gråsten- ibland av kalksten. Under stenmassorna hittar man ofta konstruktioner så som staplade murar, torn eller kistor.

När rösen har undersökts har ofta gravplatser för flera personer påträffats och samma röse har använts under lång tid.

Bra att veta för dig som besökare

  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Gothem
Karaktär: Röse
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök

Besöksplatser i närheten

Boge Vike Minnesgård
Boge Tjelvarsgrav