Ganthem Tomase

Tomase fornborg Foto: Åsa Englund

Det finns ett hundratal fornborgar på Gotland. En del är bygda på flatmark en del på klintar. Tomase är en så kallad flatmarksborg.

Flatmarksborgar omger sig av vallar ofta gjorda av murar av sten och jord. Murarna har byggt vid borgarnas mest lättillgänliga områden. Som illustrationen nedan visar kan både murarna och jordvallarna varit krönta av träpallisader.

Fornborgen vid Tomase är inte arkeologiskt undersökt och vi vet därför inget om hur borgen kan ha använts. Fornborgar kan genom åren haft fler olika användningsområden.

Utanför fornborgen finns några gravar i from av låga stensättningar. Det går också att ana rester av en vallgrav i nordost.

När man besöker en fornlämning kan man ha i tanken att landskapet har sett annorlunda ut. Landhöjningen har gjort att lämningarna ofta är längre upp på land än vad dem tidigare varit. Här vid Tomase har det dessutom funnits en sjö som idag är en myr, Stormyr. Det har funnits myrstråk ända bort till Ala där det fanns förbindelser med havet.

Illustration fornborg med träpallisader. Illustration: Ulla Sjöswärd

Illustration fornborg med träpallisader. Illustration: Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare:

  • Marken ägs privat och betas av lamm, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • För att ta sig till fornborgen behöver stätta passeras.
  • Informationsskylt finns i anslutning till parkeringen.
  • Sista biten att köra på grusvägen är något gropig.

Stätta in till fornborgen Foto: Åsa Englund

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Ganthem
Karaktär: Fornborg
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.