Gammelgarn Herrgårdsklint

Stenmur Foto: Åsa Englund

Fornborgen vid Herrgårdsklint ligger något avsides till och stigen dit är något kuperad. Väl däruppe på klinten möts du av en vacker utsikt.

Husgrund och stenmur Foto: Åsa Englund

Fornborgen vid Herrgårdsklint begränsas på tre sidor av stup- en så kallad klintborg, där naturliga avgränsingar i form av klintkanter har använts för att bygga en borg. Lätttillgängliga platser har förstärkts med murar som krönts av träpallissader. Det finns fortfarande en 2m hög bevarad mur på den södra sidan- det var troligtivs här i söder som borgens ingång en gång var.

Inne i borgen finns sex husgrunder, vilket är ovanligt för gotländska förhållanden. Eftersom de är ihopbyggda är det svårt att av göra hur många hus det egentligen var. Alla husgrunder är undersökta och de visar sig härstamma från järnåldern.

Husgrund inne i borgen Foto: Åsa Englund

Vi vet inte säkert hur borgarna har använts. Troligtvis har borgarna haft olika användningar på olika platser men användningen har säkert även varierat över tid.

Det finns ett 100-tal fornborgar på Gotland, den största, Torsburgen, hittar du strax intill Herrgårdsklint.

Träpallisad fornborg

Illustration hur en träpallisad kan ha sett ut. Illustration gjord av Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Information

Socken: Gammelgarn
Karaktär: Fornborg
Markägare: Naturvårdsverket
Skyddsform:Fornlämning, naturreservat
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.