Gammelgarn Grynge

Grynge fiskeläge Foto: Åsa Englund

På en öppen gräsklädd udde, mot havet kantat av klippor och klappersten, ligger Grynge fiskeläge.

Här finns ett 20-tal bodar i varierande form och storlek byggda av sten täckta med faltak från 1700-1800talen. Bodarna är sammanbyggda i något oregelbundet placerade längor. De flesta har långsidorna utåt och gavlarna sammanbyggda. De låga takfallen vittnar om att bodarna tidigare haft flistak.

Bodarna vid fiskelägena har främst använts som redskapsskjul. Oftast bestående av ett rum med inåtgående dörr och en glugg som fönster. I vissa bodar fanns öppen spis och sovplatser.

Grynge fiskeläge Foto: Åsa Englund

Grynge fiskeläge Foto: Åsa Englund

Vid Grynge finns resterna av två stenfyrar. På dessa stenpelare tändes eldar för att visa vägen till fiskeläget. Denna typ av enkla fyrar användes på Gotland under hela 1800-talet. Under senare delen av 1800-talet ersattes de av moderna fyrar. Här finns även gistgardar, som användes för att torka näten och en inseglingsfyr.

Gistgardar Illustration Ulla Sjöswärd

Illustration Ulla Sjöswärd

Strömmingsgarnet gjordes av en 1 1/2 mil lång spunnen lintråd som bands upp i 34 000knutar. Tillverkningen kunde ta en hel vinter.

Kontakt

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Gammelgarn
Karaktär: Fiskeläge
Markägare/Bodsägare:
Privat